Gemeente Ermelo

 

 

De gemeente Ermelo wil op een andere manier gaan werken in en met de samenleving. De participatiesamenleving is een grote uitdaging waar we graag stappen in willen maken. De ‘gemeente Ermelo’ bestaat uit de raad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren. In 2016 zijn we een gezamenlijk traject gestart om met deze drie verschillende partijen aan de slag te gaan. Zo denken we na over deze veranderende rol, wat dit voor ons samen en voor ieder apart betekent. Hiervoor is een ontwikkelagenda opgesteld. Een eerste stap om dichterbij de samenleving te komen.

 

Aan het hoofd van de ambtelijke organisatie staat de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de heer A.M. (Aldrik) Weststrate. Hij ondersteunt het werk van het college van burgemeester en wethouders, onder andere door de vergaderingen voor te bereiden en te zorgen voor de administratieve uitvoering van besluiten. Uiteraard heeft de gemeentesecretaris/algemeen directeur hierbij hulp van medewerkers die samen de gemeentelijke organisatie vormen. De gemeentesecretaris/algemeen directeur is verantwoordelijk voor een goede afstemming van de werkzaamheden.

Contactinformatie

 

gemeente@ermelo.nl

(0341) 56 73 21

 

Naar de website